Tin tức
CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ PHÁP KIỂM TRA MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC CLKK TẠI HÀ NỘI

Ông Jerome Louat, chuyên gia cao cấp về quan trắc chất lượng không khí, Giám đốc ENVEA Châu Á đã có chuyến công tác trong 3 ngày tại Hà nội nhằm mục đích phối hợp cùng Sở Tài Nguyên & Môi trường kiểm tra, rà soát hệ thống trang thiết  bị mạng lưới quan trắc của thành...