Chương trình Hội thảo của Công ty TNHH Cây Cầu Vàng và Polytec 2018 tại TP. Hồ Chí Minh

     Công ty TNHH Cây Cầu Vàng trân trọng gửi tới Quý vị Chương trình Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng hiệu ứng Laser Doppler và Giao thoa ánh sáng trắng trong đo lường rung động và kiểm tra bề mặt”.

Xin mời Quý vị nhấn vào đây để nhận tài liệu sử dụng trong hội thảo.

 

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline (024) 62 68 01 68 để được hỗ trợ!