Hotline: 024 62 68 01 68

Bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa Minicapt®

QUICK OVERVIEW

Bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa Minicapt, đo được từ 1CFU

Model: Minicapt

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ

Mô tả

Bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa MiniCapt® cho phép người dùng
thực hiện việc lấy mẫu khí vi sinh trong môi trường phòng
sạch để phân loại và giám sát ô nhiễm hạt sống.

Với 3 kiểu mẫu lưu lượng khác nhau, bộ MiniCapt được thiết kế
đặc biệt cho những môi trường sản xuất then chốt theo tiêu
chuẩn ISO Hạng 5/7 và GMP Cấp A và B.

Bộ MiniCapt có thể được tích hợp hoàn toàn vào bất cứ hệ thống
giám sát thiết bị nào (chẳng hạn FacilityPro®). Nó hoàn toàn tuân
thủ với tiêu chuẩn ISO 14698, mang đến sự kết nối dễ dàng với
những phụ tùng trong khi tránh bất kỳ sự ô nhiễm phòng sạch nào
nhờ bộ lọc HEPA cài trong.

Thiết kế đầu lấy mẫu có 20 khe cắt hướng tâm chính xác và cấu
trúc chiều cao và đường kính đĩa có thể điều chỉnh, cho phép sử
dụng bất kỳ đĩa thạch nào có đường kính từ 86 đến 92mm và chiều
cao điền thạch từ 3 đến 6 mm. Những kích thước linh hoạt này
cho phép bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa Minicapt được sử dụng với
mọi đĩa thạch có bán trên thị trường, bao gồm cả đĩa Petri. 20 khe
cắt chính xác hướng tâm cũng đảm bảo dòng chảy theo lớp, khiến
cho việc nhận dạng dương cực giả dễ dàng hơn và tối đa hóa hiệu
suất thu thập những hạt sống theo tiêu chuẩn ISO 14698-1.

Í C H L Ợ I

– Hoàn toàn tuân thủ:
• ISO, USP, EP và JP
• Phù hợp với những yêu cầu quản lý dữ liệu mới
nhất
– Giảm rủi ro lỗi bên ngoài:
• Không có rủi ro ô nhiễm môi trường từ khí thải
• Cố ý hiển thị kết quả dương cực giả
• Phục hồi tối ưu vi sinh vật – giảm rủi ro âm cực giả
• Việc tự động hóa lấy mẫu từ xa loại bỏ lỗi vận hành từ
thủ tục lấy mẫu và việc lưu trữ dữ liệu bằng tay không
đúng.
• Có tùy chọn phương pháp lấy mẫu một lần với
thiết bị BioCapt® sử dụng một lần
– Thiết bị đa mục đích:
• Tương hợp với tất cả đĩa thạch petri có sẵn trên thị trường
• Đa ứng dụng với một thiết bị: giám sát từ xa trong
môi trường then chốt (ISO 5, buồng cách ly
Isolator, RABS, v.v), giám sát khí nén, lấy mẫu
BioCapt/BioCapt dùng một lần.

Đ Ặ C Đ I Ể M

• Chứng nhận ISO 14698-1
• Đường khí ra có tích hợp lọc HEPA
• phần đầu lấy mẫu làm từ thép không rỉ 316L có
thể hấp với thiết kế khe tối ưu giúp tăng cường
khả năng sống của vi sinh vật
• Quản lý cấu hình mẫu và dữ liệu hiện đại và dễ sử
dụng bằng cách tích hợp hệ thống FacilityPro® hoặc
những hệ thống giám sát hiện tồn khác
• Chiều cao và đường kính có thể điều chỉnh để
tương hợp với đĩa Petri linh hoạt.
• Tương hợp với BioCapt/BioCapt dùng một lần

Ứ N G D Ụ N G

• Lấy mẫu khí vi sinh trong phòng sạch và những môi
trường được kiểm soát liên quan
• Lấy mẫu khí vi sinh trong những khu vực sản xuất vô
trùng (ví dụ phòng sạch, buồng cách ly Isolator,
RABS) theo quy định hiện hành
• Lấy mẫu khí vi sinh của môi trường sản xuất
thiết bị y tế theo quy định hiện hành
• Thử nghiệm hạt sống trong không khí môi trường USP 797

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa Minicapt®

QUICK OVERVIEW

Bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa Minicapt, đo được từ 1CFU

Model: Minicapt

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ

Mô tả

Bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa MiniCapt® cho phép người dùng
thực hiện việc lấy mẫu khí vi sinh trong môi trường phòng
sạch để phân loại và giám sát ô nhiễm hạt sống.

Với 3 kiểu mẫu lưu lượng khác nhau, bộ MiniCapt được thiết kế
đặc biệt cho những môi trường sản xuất then chốt theo tiêu
chuẩn ISO Hạng 5/7 và GMP Cấp A và B.

Bộ MiniCapt có thể được tích hợp hoàn toàn vào bất cứ hệ thống
giám sát thiết bị nào (chẳng hạn FacilityPro®). Nó hoàn toàn tuân
thủ với tiêu chuẩn ISO 14698, mang đến sự kết nối dễ dàng với
những phụ tùng trong khi tránh bất kỳ sự ô nhiễm phòng sạch nào
nhờ bộ lọc HEPA cài trong.

Thiết kế đầu lấy mẫu có 20 khe cắt hướng tâm chính xác và cấu
trúc chiều cao và đường kính đĩa có thể điều chỉnh, cho phép sử
dụng bất kỳ đĩa thạch nào có đường kính từ 86 đến 92mm và chiều
cao điền thạch từ 3 đến 6 mm. Những kích thước linh hoạt này
cho phép bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa Minicapt được sử dụng với
mọi đĩa thạch có bán trên thị trường, bao gồm cả đĩa Petri. 20 khe
cắt chính xác hướng tâm cũng đảm bảo dòng chảy theo lớp, khiến
cho việc nhận dạng dương cực giả dễ dàng hơn và tối đa hóa hiệu
suất thu thập những hạt sống theo tiêu chuẩn ISO 14698-1.

Í C H L Ợ I

– Hoàn toàn tuân thủ:
• ISO, USP, EP và JP
• Phù hợp với những yêu cầu quản lý dữ liệu mới
nhất
– Giảm rủi ro lỗi bên ngoài:
• Không có rủi ro ô nhiễm môi trường từ khí thải
• Cố ý hiển thị kết quả dương cực giả
• Phục hồi tối ưu vi sinh vật – giảm rủi ro âm cực giả
• Việc tự động hóa lấy mẫu từ xa loại bỏ lỗi vận hành từ
thủ tục lấy mẫu và việc lưu trữ dữ liệu bằng tay không
đúng.
• Có tùy chọn phương pháp lấy mẫu một lần với
thiết bị BioCapt® sử dụng một lần
– Thiết bị đa mục đích:
• Tương hợp với tất cả đĩa thạch petri có sẵn trên thị trường
• Đa ứng dụng với một thiết bị: giám sát từ xa trong
môi trường then chốt (ISO 5, buồng cách ly
Isolator, RABS, v.v), giám sát khí nén, lấy mẫu
BioCapt/BioCapt dùng một lần.

Đ Ặ C Đ I Ể M

• Chứng nhận ISO 14698-1
• Đường khí ra có tích hợp lọc HEPA
• phần đầu lấy mẫu làm từ thép không rỉ 316L có
thể hấp với thiết kế khe tối ưu giúp tăng cường
khả năng sống của vi sinh vật
• Quản lý cấu hình mẫu và dữ liệu hiện đại và dễ sử
dụng bằng cách tích hợp hệ thống FacilityPro® hoặc
những hệ thống giám sát hiện tồn khác
• Chiều cao và đường kính có thể điều chỉnh để
tương hợp với đĩa Petri linh hoạt.
• Tương hợp với BioCapt/BioCapt dùng một lần

Ứ N G D Ụ N G

• Lấy mẫu khí vi sinh trong phòng sạch và những môi
trường được kiểm soát liên quan
• Lấy mẫu khí vi sinh trong những khu vực sản xuất vô
trùng (ví dụ phòng sạch, buồng cách ly Isolator,
RABS) theo quy định hiện hành
• Lấy mẫu khí vi sinh của môi trường sản xuất
thiết bị y tế theo quy định hiện hành
• Thử nghiệm hạt sống trong không khí môi trường USP 797