Hotline: 024 62 68 01 68

Bộ lấy mẫu không khí vi sinh di động MiniCapt®

QUICK OVERVIEW

Bộ lấy mẫu không khí vi sinh di động MiniCapt®, độ nhạy từ 1CFU

Model: Minicapt

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ

Mô tả

Bộ lấy mẫu không khí vi sinh di động MiniCapt cho phép người
dùng thực hiện việc lấy mẫu không khí vi sinh trong môi trường
phòng sạch để phân loại và giám sát ô nhiễm hạt sống.

Có ba mẫu lưu lượng dòng khác nhau, máy MiniCapt được thiết
kế cho bất cứ phòng sạch nào, bao gồm cả ISO Lớp 5 và GMP cấp
A.

MiniCapt tích hợp khả năng quản lý dữ liệu hiện đại và giao diện
màn hình chạm có tính tương tác và dễ dàng. Nó hoàn toàn tương
thích với tiêu chuẩn ISO 14698, mang lại sự kết nối dễ dàng với
các phụ kiện trong khi tránh bất cứ ô nhiễm phòng sạch nào với
lọc HEPA được cài đặt bên trong.

Thiết kế phần đầu thiết bị có 20 rãnh hướng tâm được cắt chính
xác, có chiều cao có thể điều chỉnh và cơ cấu đường kính đĩa và
kết hợp với bất cứ đĩa thạch nào có kích thước từ 86 đến 92 mm
và chiều cao thạch từ 3 đến 6 mm.

Những kích thước linh hoạt này cho phép máy MiniCapt được sử
dụng với hầu hết tất cả những đĩa thạch được sản xuất trên thị
trường, bao gồm cả đĩa thạch kính Petri.

Thiết kế 20 khe cắt hướng tâm chính xác cũng đảm bảo dòng dạng
lớp, làm cho sự phát hiện dương cực giả dễ dàng hơn và tối đa hiệu
quả thu thập những hạt sống theo tiêu chuẩn ISO 14698-1.

Í C H L Ợ I

– Sự linh động vô song:
• Nhiều ứng dụng (lấy mẫu buồng cách ly,
khí nén, sử dụng từ xa và cầm tay)
• Vận hành với thiết bị BioCapt® loại dùng 1 lần
• Chiều cao có thể điều chỉnh và cơ cấu đường
kính cho sự tương thích với đĩa Petri đa năng.
– Sự chính xác độc nhất vô nhị:
• Thỏa mãn ISO 14698-1
• Thiết kế khe tối ưu đảm bảo vi sinh không
bị phá hủy trong khi lấy mẫu.
• Phát hiện dễ dàng và ngay lập tức
những kết quả dương cực giả
• Hiệu chỉnh Feller chỉ cần trên 57 CFU, tối
đa 3% sự lệch chồng tại 200 CFU
– Sự an toàn có một không hai của thử nghiệm:
• Không có sự ô nhiễm môi trường nào của điểm
kiểm soát tới hạn với bộ lọc khí thải HEPA
• Phần đầu bằng thép không rỉ 316L có thể
hấp

Đ Ặ C Đ I Ể M

• quản lý cấu hình mẫu và dữ liệu hiện
đại
• Nhiều cấp an ninh
• Sự giảm lỗi với giao diện người dùng trực giác và
công thức lấy mẫu được định cấu hình trước.

Ứ N G D Ụ N G

• Lấy mẫu không khí vi sinh trong phòng sạch và
những môi trường được kiểm soát liên quan.
• USP 797 thử nghiệm hạt sống không
khí môi trường.
• Giám sát gánh nặng sinh học của thiết bị
y tế môi trường sản xuất.
• Giám sát vi sinh của khu vực
sản xuất vô trùng.

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Bộ lấy mẫu không khí vi sinh di động MiniCapt®

QUICK OVERVIEW

Bộ lấy mẫu không khí vi sinh di động MiniCapt®, độ nhạy từ 1CFU

Model: Minicapt

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ

Mô tả

Bộ lấy mẫu không khí vi sinh di động MiniCapt cho phép người
dùng thực hiện việc lấy mẫu không khí vi sinh trong môi trường
phòng sạch để phân loại và giám sát ô nhiễm hạt sống.

Có ba mẫu lưu lượng dòng khác nhau, máy MiniCapt được thiết
kế cho bất cứ phòng sạch nào, bao gồm cả ISO Lớp 5 và GMP cấp
A.

MiniCapt tích hợp khả năng quản lý dữ liệu hiện đại và giao diện
màn hình chạm có tính tương tác và dễ dàng. Nó hoàn toàn tương
thích với tiêu chuẩn ISO 14698, mang lại sự kết nối dễ dàng với
các phụ kiện trong khi tránh bất cứ ô nhiễm phòng sạch nào với
lọc HEPA được cài đặt bên trong.

Thiết kế phần đầu thiết bị có 20 rãnh hướng tâm được cắt chính
xác, có chiều cao có thể điều chỉnh và cơ cấu đường kính đĩa và
kết hợp với bất cứ đĩa thạch nào có kích thước từ 86 đến 92 mm
và chiều cao thạch từ 3 đến 6 mm.

Những kích thước linh hoạt này cho phép máy MiniCapt được sử
dụng với hầu hết tất cả những đĩa thạch được sản xuất trên thị
trường, bao gồm cả đĩa thạch kính Petri.

Thiết kế 20 khe cắt hướng tâm chính xác cũng đảm bảo dòng dạng
lớp, làm cho sự phát hiện dương cực giả dễ dàng hơn và tối đa hiệu
quả thu thập những hạt sống theo tiêu chuẩn ISO 14698-1.

Í C H L Ợ I

– Sự linh động vô song:
• Nhiều ứng dụng (lấy mẫu buồng cách ly,
khí nén, sử dụng từ xa và cầm tay)
• Vận hành với thiết bị BioCapt® loại dùng 1 lần
• Chiều cao có thể điều chỉnh và cơ cấu đường
kính cho sự tương thích với đĩa Petri đa năng.
– Sự chính xác độc nhất vô nhị:
• Thỏa mãn ISO 14698-1
• Thiết kế khe tối ưu đảm bảo vi sinh không
bị phá hủy trong khi lấy mẫu.
• Phát hiện dễ dàng và ngay lập tức
những kết quả dương cực giả
• Hiệu chỉnh Feller chỉ cần trên 57 CFU, tối
đa 3% sự lệch chồng tại 200 CFU
– Sự an toàn có một không hai của thử nghiệm:
• Không có sự ô nhiễm môi trường nào của điểm
kiểm soát tới hạn với bộ lọc khí thải HEPA
• Phần đầu bằng thép không rỉ 316L có thể
hấp

Đ Ặ C Đ I Ể M

• quản lý cấu hình mẫu và dữ liệu hiện
đại
• Nhiều cấp an ninh
• Sự giảm lỗi với giao diện người dùng trực giác và
công thức lấy mẫu được định cấu hình trước.

Ứ N G D Ụ N G

• Lấy mẫu không khí vi sinh trong phòng sạch và
những môi trường được kiểm soát liên quan.
• USP 797 thử nghiệm hạt sống không
khí môi trường.
• Giám sát gánh nặng sinh học của thiết bị
y tế môi trường sản xuất.
• Giám sát vi sinh của khu vực
sản xuất vô trùng.