Hotline: 024 62 68 01 68

Máy đếm tiểu phân không khí

QUICK OVERVIEW

Máy đếm tiểu phân không khí xách tay Lasair III®

Mô tả

Máy đếm tiểu phân Lasair III thiết lập tiêu chuẩn cho máy đếm
tiểu phân không khí loại xách tay, và hoàn toàn thỏa mãn những
yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14644-1 (bao gồm cả phiên bản 2015)
và tiêu chuẩn ISO 21501-4.

Máy đếm tiểu phân Lasair III có sẵn 03 loại cấu hình lưu lượng khác
nhau (1CFM, 50LPM và 100LPM) để thỏa mãn nhiều ứng dụng
phòng sạch. Nó có thể được sử dụng giám sát phòng sạch từ xa hàng
ngày và giám sát di động. Phần mềm tương tác đưa người dùng bước
vào những tiêu chuẩn ISO 14644-1 (Bao gồm phiên bản mới nhất
năm 2015), EC GMP phụ lục 1, China GMP và quy trình chứng
nhận phòng FS 209E.

Những kết quả chứng nhận phòng sạch có thể in ra từ máy in trong,
có thể tải về USB trong một định dạng an toàn, hoặc qua việc sử
dụng những gói phần mềm bên ngoài như DatAnalyst, Facility Net
hay Pharmaceutical Net.

Giao diện người dùng thuận tiện bằng việc sử dụng một màn hình
cảm ứng lớn IR có thể dùng với găng tay, không cần bút chạm.
Những vấn đề tương tác thường gặp ở màn hình điện trở và điện
dung bị loại bỏ.

Hộp đựng chịu hóa chất có trọng lượng nhẹ để dễ mang vác. Thiết kế
hợp lý của thiết bị giảm thiểu bám bụi, làm cho thiết bị dễ làm sạch.
Nguồn được cung cấp cho thiết bị thông qua việc dùng pin gắn trong
có thể thay nóng. Nguồn cũng có thể được cấp từ một nguồn điện
xoay chiều ngoài mà có thể vừa cấp nguồn cho thiết bị vừa sạc pin
gắn trong.

Máy đếm tiểu phân Lasair III chấp nhận đầu vào từ nhiều cảm biến
môi trường thông qua bốn đầu vào 4-20mA. Truyền thông mạng
không dây dễ dàng với một bảng mạch không dây gắn trong (tùy
chọn), đơn giản hóa giao tiếp với hệ thống mạng. Thiết bị có thể
được quản lý từ xa thông qua chức năng duyệt Web được cài trong,
qua Ethernet, Wifi hoặc với giao thức tích hợp Modbus TCP/IP và
có thể kết nối với Pharmaceutical Net, Facility Net, Facility Pro®,
hoặc bất cứ phần mềm giám sát của bên thứ ba nào khác.

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Máy đếm tiểu phân không khí

QUICK OVERVIEW

Máy đếm tiểu phân không khí xách tay Lasair III®

Mô tả

Máy đếm tiểu phân Lasair III thiết lập tiêu chuẩn cho máy đếm
tiểu phân không khí loại xách tay, và hoàn toàn thỏa mãn những
yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14644-1 (bao gồm cả phiên bản 2015)
và tiêu chuẩn ISO 21501-4.

Máy đếm tiểu phân Lasair III có sẵn 03 loại cấu hình lưu lượng khác
nhau (1CFM, 50LPM và 100LPM) để thỏa mãn nhiều ứng dụng
phòng sạch. Nó có thể được sử dụng giám sát phòng sạch từ xa hàng
ngày và giám sát di động. Phần mềm tương tác đưa người dùng bước
vào những tiêu chuẩn ISO 14644-1 (Bao gồm phiên bản mới nhất
năm 2015), EC GMP phụ lục 1, China GMP và quy trình chứng
nhận phòng FS 209E.

Những kết quả chứng nhận phòng sạch có thể in ra từ máy in trong,
có thể tải về USB trong một định dạng an toàn, hoặc qua việc sử
dụng những gói phần mềm bên ngoài như DatAnalyst, Facility Net
hay Pharmaceutical Net.

Giao diện người dùng thuận tiện bằng việc sử dụng một màn hình
cảm ứng lớn IR có thể dùng với găng tay, không cần bút chạm.
Những vấn đề tương tác thường gặp ở màn hình điện trở và điện
dung bị loại bỏ.

Hộp đựng chịu hóa chất có trọng lượng nhẹ để dễ mang vác. Thiết kế
hợp lý của thiết bị giảm thiểu bám bụi, làm cho thiết bị dễ làm sạch.
Nguồn được cung cấp cho thiết bị thông qua việc dùng pin gắn trong
có thể thay nóng. Nguồn cũng có thể được cấp từ một nguồn điện
xoay chiều ngoài mà có thể vừa cấp nguồn cho thiết bị vừa sạc pin
gắn trong.

Máy đếm tiểu phân Lasair III chấp nhận đầu vào từ nhiều cảm biến
môi trường thông qua bốn đầu vào 4-20mA. Truyền thông mạng
không dây dễ dàng với một bảng mạch không dây gắn trong (tùy
chọn), đơn giản hóa giao tiếp với hệ thống mạng. Thiết bị có thể
được quản lý từ xa thông qua chức năng duyệt Web được cài trong,
qua Ethernet, Wifi hoặc với giao thức tích hợp Modbus TCP/IP và
có thể kết nối với Pharmaceutical Net, Facility Net, Facility Pro®,
hoặc bất cứ phần mềm giám sát của bên thứ ba nào khác.