Hotline: 024 62 68 01 68

Thiết bị đo bụi PM1, PM2.5, PM10, TSP – MP101M

QUICK OVERVIEW

Model: MP101M

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo bụi PM1, PM2.5, PM10, TSP liên tục

Thông số chính:

 • Thang đo: 0-100/200/500/1000/2000/5000/10 000 µg/m3
 • Nguồn tia Beta C14: 1,6MBq
 • Detector: ống Geiger Muller counter
 • Giới hạn phát hiện: 0.3 µg/m3 cho mẫu 24h
 • Thời gian đọc số: ½h, 1h, 2h hoặc 3 h
 • Thời gian trung bình 1 mẫu: 15 phút/30 phút/1 h/2 h/3 h/6 h/12 h/24 h
 • Lưu lượng khí: từ 0,8 đến 1,5 m3/h (±2%)
 • Sao lưu dữ liệu lên tới 1 tháng cho mẫu trung bình ¼ h
 • Kích thước: 6U 19″ rack
 • Khối lượng: 21,5 Kg – 47,4 lbs.(chưa bao gồm bơm: 11 Kg – 24,2 lbs)
 • Nhiệt độ vận hành: 5°C đến 40°C.

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bơm, đầu lấy mẫu
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

Tùy chọn thêm:

 • Ống RST (1m; 1,5m; 2m;…)
 • Đếm hạt

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Thiết bị đo bụi PM1, PM2.5, PM10, TSP – MP101M

QUICK OVERVIEW

Model: MP101M

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo bụi PM1, PM2.5, PM10, TSP liên tục

Thông số chính:

 • Thang đo: 0-100/200/500/1000/2000/5000/10 000 µg/m3
 • Nguồn tia Beta C14: 1,6MBq
 • Detector: ống Geiger Muller counter
 • Giới hạn phát hiện: 0.3 µg/m3 cho mẫu 24h
 • Thời gian đọc số: ½h, 1h, 2h hoặc 3 h
 • Thời gian trung bình 1 mẫu: 15 phút/30 phút/1 h/2 h/3 h/6 h/12 h/24 h
 • Lưu lượng khí: từ 0,8 đến 1,5 m3/h (±2%)
 • Sao lưu dữ liệu lên tới 1 tháng cho mẫu trung bình ¼ h
 • Kích thước: 6U 19″ rack
 • Khối lượng: 21,5 Kg – 47,4 lbs.(chưa bao gồm bơm: 11 Kg – 24,2 lbs)
 • Nhiệt độ vận hành: 5°C đến 40°C.

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bơm, đầu lấy mẫu
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

Tùy chọn thêm:

 • Ống RST (1m; 1,5m; 2m;…)
 • Đếm hạt