Hotline: 024 62 68 01 68

Thiết bị đo các Oxitnito (NO-NO2-NOx) AC32M

QUICK OVERVIEW

Model: AC32M

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo các oxitnito liên tục

Thông số chính:

 • Người sử dụng lập trình thang đo từ 0 đến 20 ppm
 • Tự động chuyển thang đo
 • Thời gian đáp ứng: tự động hoặc cài đặt (Tối thiểu 30 giây)
 • Giới hạn phát hiện: 0,4 ppb
 • Nhiễu: 0,2 ppb
 • Độ trôi điểm 0: < 0,5 ppb/ngày hoặc < 1 ppb/tuần
 • Độ trôi thang đo: < 0,5 %/ngày hoặc < 1 %/tuần
 • Độ tuyến tính: + 1% toàn thang đo
 • Khối lượng: 13 Kg – 28.7 lbs. (không bao gồm bơm)
 • Công suất: 250 VA
 • Nhiệt độ vận hành:  5°C đến 40°C

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

 

Tùy chọn thêm:

 • Đo NH3

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Thiết bị đo các Oxitnito (NO-NO2-NOx) AC32M

QUICK OVERVIEW

Model: AC32M

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo các oxitnito liên tục

Thông số chính:

 • Người sử dụng lập trình thang đo từ 0 đến 20 ppm
 • Tự động chuyển thang đo
 • Thời gian đáp ứng: tự động hoặc cài đặt (Tối thiểu 30 giây)
 • Giới hạn phát hiện: 0,4 ppb
 • Nhiễu: 0,2 ppb
 • Độ trôi điểm 0: < 0,5 ppb/ngày hoặc < 1 ppb/tuần
 • Độ trôi thang đo: < 0,5 %/ngày hoặc < 1 %/tuần
 • Độ tuyến tính: + 1% toàn thang đo
 • Khối lượng: 13 Kg – 28.7 lbs. (không bao gồm bơm)
 • Công suất: 250 VA
 • Nhiệt độ vận hành:  5°C đến 40°C

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

 

Tùy chọn thêm:

 • Đo NH3