Hotline: 024 62 68 01 68

Thiết bị đo Cacbonmonoxit (CO) CO12M

QUICK OVERVIEW

Model: CO12M

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo CO liên tục

Thông số chính:

 • Người sử dụng lập trình thang đo từ 0 đến 200 ppm
 • Tự động chuyển thang đo
 • Thời gian đáp ứng: tự động hoặc cài đặt (Tối thiểu 30 giây)
 • Giới hạn phát hiện: 40 ppb
 • Nhiễu: 20 ppb
 • Độ trôi điểm 0: < 0,1 ppm/ngày hoặc < 0,1 ppm/tuần
 • Độ trôi thang đo: < 1 %/ngày hoặc < 1 %/tuần
 • Độ tuyến tính: + 1% toàn thang đo
 • Khối lượng: 8 Kg – 17 lbs
 • Công suất 50 VA
 • Nhiệt độ vận hành: 5°C đến 40°C

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

Tùy chọn thêm:

 • Đo CO2
 • Đo CH4

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Thiết bị đo Cacbonmonoxit (CO) CO12M

QUICK OVERVIEW

Model: CO12M

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo CO liên tục

Thông số chính:

 • Người sử dụng lập trình thang đo từ 0 đến 200 ppm
 • Tự động chuyển thang đo
 • Thời gian đáp ứng: tự động hoặc cài đặt (Tối thiểu 30 giây)
 • Giới hạn phát hiện: 40 ppb
 • Nhiễu: 20 ppb
 • Độ trôi điểm 0: < 0,1 ppm/ngày hoặc < 0,1 ppm/tuần
 • Độ trôi thang đo: < 1 %/ngày hoặc < 1 %/tuần
 • Độ tuyến tính: + 1% toàn thang đo
 • Khối lượng: 8 Kg – 17 lbs
 • Công suất 50 VA
 • Nhiệt độ vận hành: 5°C đến 40°C

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

Tùy chọn thêm:

 • Đo CO2
 • Đo CH4