Hotline: 024 62 68 01 68

Thiết bị camera âm thanh
Model: Type 9712

QUICK OVERVIEW

 

Model: Type 9712

Hãng sản xuất: Brüel & Kjær – Đan Mạch

Mô tả

 • Bộ camera hoàn chỉnh này sử dụng một tổ hợp microphone cầm tay để xác định các nguồn âm thanh bằng cách tạo ra các bản đồ ồn trong thời gian thực trên một dải tần rộng. Mảng di động thường được trang bị một máy tính bảng hiển thị bản đồ âm thanh thời gian thực của khu vực mà bạn đang trỏ. Nó cần được đào tạo tối thiểu để sử dụng, và người dùng có thể nhanh chóng xác định nguồn tiếng ồn, chụp màn hình, ghi lại các sự kiện và các vấn đề của khu vực để phân tích sâu hơn sau đó. Phát lại tức thì cho phép bạn kiểm tra xem bạn đang ghi dữ liệu chính xác trong khi điều chỉnh bất kỳ cài đặt cần thiết nào, chẳng hạn như dải tần số.

Thông số chính:

 • Máy tính cài đặt PULSE, Window, Android,..
 • Dải phân tích: 1/1-, 1/3- octave,
 • Đường trọng số: tuyến tính, A, C weighting,
 • Điều chỉnh thời gian: 1/8 s ( F), 1s (S), 8 s.

Thành phần:

 • Máy chính,
 • Mô đun đo,
 • Phần mềm,
 • Phụ kiện,….

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Thiết bị camera âm thanh
Model: Type 9712

QUICK OVERVIEW

 

Model: Type 9712

Hãng sản xuất: Brüel & Kjær – Đan Mạch

Mô tả

 • Bộ camera hoàn chỉnh này sử dụng một tổ hợp microphone cầm tay để xác định các nguồn âm thanh bằng cách tạo ra các bản đồ ồn trong thời gian thực trên một dải tần rộng. Mảng di động thường được trang bị một máy tính bảng hiển thị bản đồ âm thanh thời gian thực của khu vực mà bạn đang trỏ. Nó cần được đào tạo tối thiểu để sử dụng, và người dùng có thể nhanh chóng xác định nguồn tiếng ồn, chụp màn hình, ghi lại các sự kiện và các vấn đề của khu vực để phân tích sâu hơn sau đó. Phát lại tức thì cho phép bạn kiểm tra xem bạn đang ghi dữ liệu chính xác trong khi điều chỉnh bất kỳ cài đặt cần thiết nào, chẳng hạn như dải tần số.

Thông số chính:

 • Máy tính cài đặt PULSE, Window, Android,..
 • Dải phân tích: 1/1-, 1/3- octave,
 • Đường trọng số: tuyến tính, A, C weighting,
 • Điều chỉnh thời gian: 1/8 s ( F), 1s (S), 8 s.

Thành phần:

 • Máy chính,
 • Mô đun đo,
 • Phần mềm,
 • Phụ kiện,….