Hotline: 024 62 68 01 68

Thiết bị ghi dữ liệu bằng IPAD – Sonoscout
Model: Type 3663

QUICK OVERVIEW

 

Model: Type 3663

Hãng sản xuất: Brüel & Kjær – Đan Mạch

Mô tả

 • Sonoscout là một hệ thống sử dụng ứng dụng trên iPad® để điều khiển một bộ thu thập dữ liệu không dây. Thiết bị chắc chắn có thể kết nối tới 12 cảm biến, như tai nghe kép để ghi tại vị trí tai của người dùng hoặc hai ngõ vào độc lập và có thể kết nối lên đến tám cảm biến. Thiết bị được cấp nguồn bằng pin và truyền dữ liệu tới iPad để ghi hoặc ghi trực tiếp vào thẻ SD bên trong thiết bị, tránh sự cần thiết phải sử dụng Wi-Fi. Ứng dụng trực quan đơn giản để thực hiện phân tích cơ bản cũng như để phát lại và nghe các tệp ghi trước khi lưu trữ  trong PULSE Reflex.

Thông số chính:

 • Hiển thị thời gian thực: kênh giám sát (time hay FFT), mức đỉnh, các mức đã ghi, thời gian còn lại, tốc độ,…
 • Trigger: Start/Stop bằng tay,
 • Đánh dấu sự kiện: xác định trong quá trình đo,
 • Format file: .bkc, .wav (24 bit), .ASQ-WAV, .hdf.

Thành phần:

 • Máy chính,
 • Thẻ nhớ,
 • Mô đun đo,
 • Phụ kiện,….

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Thiết bị ghi dữ liệu bằng IPAD – Sonoscout
Model: Type 3663

QUICK OVERVIEW

 

Model: Type 3663

Hãng sản xuất: Brüel & Kjær – Đan Mạch

Mô tả

 • Sonoscout là một hệ thống sử dụng ứng dụng trên iPad® để điều khiển một bộ thu thập dữ liệu không dây. Thiết bị chắc chắn có thể kết nối tới 12 cảm biến, như tai nghe kép để ghi tại vị trí tai của người dùng hoặc hai ngõ vào độc lập và có thể kết nối lên đến tám cảm biến. Thiết bị được cấp nguồn bằng pin và truyền dữ liệu tới iPad để ghi hoặc ghi trực tiếp vào thẻ SD bên trong thiết bị, tránh sự cần thiết phải sử dụng Wi-Fi. Ứng dụng trực quan đơn giản để thực hiện phân tích cơ bản cũng như để phát lại và nghe các tệp ghi trước khi lưu trữ  trong PULSE Reflex.

Thông số chính:

 • Hiển thị thời gian thực: kênh giám sát (time hay FFT), mức đỉnh, các mức đã ghi, thời gian còn lại, tốc độ,…
 • Trigger: Start/Stop bằng tay,
 • Đánh dấu sự kiện: xác định trong quá trình đo,
 • Format file: .bkc, .wav (24 bit), .ASQ-WAV, .hdf.

Thành phần:

 • Máy chính,
 • Thẻ nhớ,
 • Mô đun đo,
 • Phụ kiện,….