Hotline: 024 62 68 01 68

Thiết bị đo Lưu huỳnh điôxít (Sulfur Dioxide – SO2) AF22M

QUICK OVERVIEW

Model: AF22M

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo SO2 liên tục

Thông số chính:

 • Người sử dụng lập trình thang đo từ 0 đến 10 ppm
 • Tự động chuyển thang đo
 • Thời gian đáp ứng: tự động hoặc cài đặt (tối thiểu 10 giây)
 • Giới hạn phát hiện: 0,4 ppb
 • Nhiễu: 0,2 ppb
 • Độ trôi điểm 0: < 0,5 ppb/ngày hoặc < 1 ppb/tuần
 • Độ trôi thang đo: < 0,5 %/ngày hoặc < 1 %/tuần
 • Độ tuyến tính: + 1% toàn thang đo
 • Khối lượng: 10 Kg (22lbs)
 • Công suất: 60 VA
 • Nhiệt độ vận hành: 5°C đến 40°C

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

Tùy chọn thêm:

 • Đo H2S
 • Đo TRS

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Thiết bị đo Lưu huỳnh điôxít (Sulfur Dioxide – SO2) AF22M

QUICK OVERVIEW

Model: AF22M

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo SO2 liên tục

Thông số chính:

 • Người sử dụng lập trình thang đo từ 0 đến 10 ppm
 • Tự động chuyển thang đo
 • Thời gian đáp ứng: tự động hoặc cài đặt (tối thiểu 10 giây)
 • Giới hạn phát hiện: 0,4 ppb
 • Nhiễu: 0,2 ppb
 • Độ trôi điểm 0: < 0,5 ppb/ngày hoặc < 1 ppb/tuần
 • Độ trôi thang đo: < 0,5 %/ngày hoặc < 1 %/tuần
 • Độ tuyến tính: + 1% toàn thang đo
 • Khối lượng: 10 Kg (22lbs)
 • Công suất: 60 VA
 • Nhiệt độ vận hành: 5°C đến 40°C

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

Tùy chọn thêm:

 • Đo H2S
 • Đo TRS