Hotline: 024 62 68 01 68

Thiết bị đo Ozone (O3) – O342e (dòng sinh thái)

QUICK OVERVIEW

Model: O342e

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo Ozon liên tục

Thông số chính:

 • Người sử dụng lập trình thang đo từ 0 đến 10 ppm
 • Tự động chuyển thang đo
 • Giới hạn phát hiện: 0,2 ppb
 • Nhiễu: 0,1 ppb
 • Độ trôi điểm 0: < 0,5 ppb/ngày hoặc <1 ppb/tuần
 • Độ trôi thang đo: < 0,5 %/ngày hoặc < 1 %/tuần
 • Độ tuyến tính: + 1% toàn thang đo
 • Thời gian đáp ứng: tự động hoặc cài đặt (Tối thiểu 20 giây)
 • Khối lượng: 9 Kg – 20 lbs.
 • Công suất: 30W
 • Nhiệt độ vận hành: + 0°C đến + 35°C

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

Tùy chọn thêm:

 • Màn hình cảm ứng LCD TFT 7 inch,
 • Wifi

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Thiết bị đo Ozone (O3) – O342e (dòng sinh thái)

QUICK OVERVIEW

Model: O342e

Hãng sản xuất: Environnement S.A – Pháp

Mô tả

Thiết bị đo Ozon liên tục

Thông số chính:

 • Người sử dụng lập trình thang đo từ 0 đến 10 ppm
 • Tự động chuyển thang đo
 • Giới hạn phát hiện: 0,2 ppb
 • Nhiễu: 0,1 ppb
 • Độ trôi điểm 0: < 0,5 ppb/ngày hoặc <1 ppb/tuần
 • Độ trôi thang đo: < 0,5 %/ngày hoặc < 1 %/tuần
 • Độ tuyến tính: + 1% toàn thang đo
 • Thời gian đáp ứng: tự động hoặc cài đặt (Tối thiểu 20 giây)
 • Khối lượng: 9 Kg – 20 lbs.
 • Công suất: 30W
 • Nhiệt độ vận hành: + 0°C đến + 35°C

Cấu hình tiêu chuẩn:

 • Analyser (Máy đo)
 • Bộ phụ kiện
 • Vật tư tiêu hao

Tùy chọn thêm:

 • Màn hình cảm ứng LCD TFT 7 inch,
 • Wifi