Hotline: 024 62 68 01 68

Cảm biến tiểu phân không khí AIRNET II 4 kênh

QUICK OVERVIEW

Cảm biến đếm tiểu phân không khí 4 kênh, loại dùng với bơm hút chân không bên ngoài

Model: AIRNET II 4 kênh

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ

Mô tả

Cảm biến đếm tiểu phân 4 kênh Airnet II làm cho việc giám sát
phòng sạch trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí. Những cảm
biến này có kích thước nhỏ nhắn, hoạt động vô song và khả
năng truyền dữ liệu trong khi thỏa mãn ISO 21501-4.
Việc cài đặt được đơn giản hóa sử dụng nguồn từ Ethernet
(PoE) hoặc được định cấu hình với một đầu vào tùy chọn 24
VDC để nhận nguồn phân phối từ một hệ thống trong nhà.
Khả năng truyền thông tiêu chuẩn bao gồm truyền thông
Ethernet tới giao diện với Pharmaceutical Net hoặc Facility Net,
OPC, Modbus TCP, hay đầu ra 4-20 mA tùy chọn.
Sự nguyên vẹn dữ liệu được duy trì thông qua việc sử dụng tính
năng đợi dữ liệu mà tiếp tục thu thập dữ liệu ngay cả khi mất
đường truyền.
Để đảm bảo trạng thái lưu lượng chính xác và hoạt động hệ
thống chân không, những thiết bị này tích hợp với một hệ
thống cảm biến lưu lượng động lực mà sẽ báo động khi tình
trạng lưu lượng thay đổi 15%.

ÍCH LỢI

– Giảm sai sót:
• Giám sát thời gian thực của sai sót-gây ra
hạt
• Công nghệ đã được chứng minh cung cấp
dữ liệu tin cậy và chính xác
• Người dùng có thể phản ứng lập tức với những
sự kiện ô nhiễm hạt
• Thỏa mãn ISO 21501-4
-Tiết kiệm chi phí:
• Giải pháp chi phí thấp để giám sát
đa điểm
• Kích cỡ nhỏ, có thể gá lắp linh hoạt
dễ dàng cài đặt trong phòng sạch
và vi môi trường
• Dễ làm sạch/lau chùi; được thiết kế để tối thiểu
hóa việc bám bụi
• Lớp vỏ Polycarbonate thô
chịu hóa chất
• laser diode tuổi thọ cao
• Hệ thống cảm biến dòng động lực cảnh báo
tắt laser nếu dòng thiết bị lệch
quá15%
• Dùng nguồn qua Ethernet (PoE) đơn giản
hóa cài đặt
• Truyền thông OPC hoặc Modbus TCP
được sử dụng dễ dàng
• Cấu hình tùy chọn 24 VDC đầu vào / 4-20 mA
đầu ra sẵn có

ỨNG DỤNG

• Giám sát phòng sạch
• Giám sát chuyên dụng những địa điểm
quan trọng
• Giám sát đa vị trí

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Cảm biến tiểu phân không khí AIRNET II 4 kênh

QUICK OVERVIEW

Cảm biến đếm tiểu phân không khí 4 kênh, loại dùng với bơm hút chân không bên ngoài

Model: AIRNET II 4 kênh

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ

Mô tả

Cảm biến đếm tiểu phân 4 kênh Airnet II làm cho việc giám sát
phòng sạch trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí. Những cảm
biến này có kích thước nhỏ nhắn, hoạt động vô song và khả
năng truyền dữ liệu trong khi thỏa mãn ISO 21501-4.
Việc cài đặt được đơn giản hóa sử dụng nguồn từ Ethernet
(PoE) hoặc được định cấu hình với một đầu vào tùy chọn 24
VDC để nhận nguồn phân phối từ một hệ thống trong nhà.
Khả năng truyền thông tiêu chuẩn bao gồm truyền thông
Ethernet tới giao diện với Pharmaceutical Net hoặc Facility Net,
OPC, Modbus TCP, hay đầu ra 4-20 mA tùy chọn.
Sự nguyên vẹn dữ liệu được duy trì thông qua việc sử dụng tính
năng đợi dữ liệu mà tiếp tục thu thập dữ liệu ngay cả khi mất
đường truyền.
Để đảm bảo trạng thái lưu lượng chính xác và hoạt động hệ
thống chân không, những thiết bị này tích hợp với một hệ
thống cảm biến lưu lượng động lực mà sẽ báo động khi tình
trạng lưu lượng thay đổi 15%.

ÍCH LỢI

– Giảm sai sót:
• Giám sát thời gian thực của sai sót-gây ra
hạt
• Công nghệ đã được chứng minh cung cấp
dữ liệu tin cậy và chính xác
• Người dùng có thể phản ứng lập tức với những
sự kiện ô nhiễm hạt
• Thỏa mãn ISO 21501-4
-Tiết kiệm chi phí:
• Giải pháp chi phí thấp để giám sát
đa điểm
• Kích cỡ nhỏ, có thể gá lắp linh hoạt
dễ dàng cài đặt trong phòng sạch
và vi môi trường
• Dễ làm sạch/lau chùi; được thiết kế để tối thiểu
hóa việc bám bụi
• Lớp vỏ Polycarbonate thô
chịu hóa chất
• laser diode tuổi thọ cao
• Hệ thống cảm biến dòng động lực cảnh báo
tắt laser nếu dòng thiết bị lệch
quá15%
• Dùng nguồn qua Ethernet (PoE) đơn giản
hóa cài đặt
• Truyền thông OPC hoặc Modbus TCP
được sử dụng dễ dàng
• Cấu hình tùy chọn 24 VDC đầu vào / 4-20 mA
đầu ra sẵn có

ỨNG DỤNG

• Giám sát phòng sạch
• Giám sát chuyên dụng những địa điểm
quan trọng
• Giám sát đa vị trí