Hotline: 024 62 68 01 68

Cảm biến tiểu phân không khí AIRNET II 2 kênh

QUICK OVERVIEW

Cảm biến tiểu phân không khí, loại 2 kênh, dùng với bơm hút chân không bên ngoài

Model: Airnet II 2 kênh

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ

Mô tả

Cảm biến đếm tiểu phân 4 kênh Airnet II làm cho việc giám sát
phòng sạch trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí. Những cảm biến
này có kích thước nhỏ nhắn, hoạt động vô song và khả năng
truyền dữ liệu trong khi thỏa mãn ISO 21501-4 và ISO
14644-1:2015.

Sự cài đặt đơn giản với những tùy chọn nguồn linh hoạt, thiết bị có
thể được cấu hình để nhận nguồn phân phối từ một hệ thống trong
nhà, nguồn nội bộ cắm xài hoặc nguồn bằng Ethernet (PoE). Khả
năng truyền thông bao gồm Ethernet để giao diện với phần mềm
Pharmaceutical Net, Facility Net, hoặc Facility Pro®, truyền thông
OPC, truyền thông Modbus hoặc đầu ra 4-20mA tùy chọn.

Sự nguyên vẹn dữ liệu được duy trì thông qua việc sử dụng tính
năng hàng đợi dữ liệu mà tiếp tục thu thập dữ liệu ngay cả khi mất
đường truyền.

Để đảm bảo trạng thái lưu lượng chính xác và hoạt động hệ
thống chân không, những thiết bị này tích hợp với một hệ
thống cảm biến lưu lượng động lực mà sẽ báo động khi tình
trạng lưu lượng thay đổi 15%.

Với những ứng dụng mà sự khử nhiễm sử dụng Hydrogen
Peroxide bay hơi (VHP) được yêu cầu, một thiết bị tương hợp
với tùy chọn VHP sẵn sàng để cài đặt đơn giản không cần dùng
van phức tạp (Airnet 510XR).

ÍCH LỢI

• Công nghệ được chứng minh là mang lại dữ liệu tin cậy và
chính xác • Cho phép phản ứng tức thì với những
sự kiện ô nhiễm hạt
• Một giải pháp chi phí thấp cho giám sát đa điểm
• Giao diện với phần mềm Facility Net,
Pharmaceutical Net và Facility Pro cho sự quản lý
toàn diện tình trạng phòng sạch.
• Kích thước nhỏ và những tùy chọn gá lắp linh hoạt khiến dễ
dàng cài đặt trong phòng sạch và vi môi trường
• Laser diode (LD) giảm triệt để nhu cầu bảo
dưỡng và mở rộng vòng đời sản phẩm.
• Ngắt laser tự động làm giảm lỗi laser
• Hàng đợi dữ liệu duy trì sự nguyên vẹn
dữ liệu khi mất đường truyền.
• Đầu ra tùy chọn 4-20mA để tích hợp với hệ thống
sẵn có giúp người dùng hiểu môi trường và truyền
thông với những hệ thống khác.
• Tùy chọn sơn XR bảo vệ cảm biến khỏi bị ăn mòn hay
hơi oxi hóa trong quy trình khử trùng VHP

Đ Ặ C T Í N H

• 2 kênh
• Có hai kênh 0.5 và 5 μm, phù hợp cho ứng dụng
Dược
• Lưu lượng 1 CFM
• Giao diện với kết nối thiết bị và nhúng (OLE) cho
truyền thông kiểm soát quy trình (OPC), giao tiếp
Modbus và tùy chọn đầu ra 4-20mA.
• Vỏ polycarbonate (PC) chịu hóa chất.
• Chi phí điểm lấy mẫu thấp
• Đủ nhỏ để dùng cho những vị trí nhỏ
• Tuân thủ ISO 14644-1:2015

Ứ N G D Ụ N G

• Giám sát phòng sạch
• Giám sát chuyên dụng những vị trí quan trọng
• Phân tích xu hướng
• Kiểm soát quy trình tĩnh
• Giám sát đa vị trí
• Giám sát Isolator (buồng cách ly)

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Cảm biến tiểu phân không khí AIRNET II 2 kênh

QUICK OVERVIEW

Cảm biến tiểu phân không khí, loại 2 kênh, dùng với bơm hút chân không bên ngoài

Model: Airnet II 2 kênh

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ

Mô tả

Cảm biến đếm tiểu phân 4 kênh Airnet II làm cho việc giám sát
phòng sạch trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí. Những cảm biến
này có kích thước nhỏ nhắn, hoạt động vô song và khả năng
truyền dữ liệu trong khi thỏa mãn ISO 21501-4 và ISO
14644-1:2015.

Sự cài đặt đơn giản với những tùy chọn nguồn linh hoạt, thiết bị có
thể được cấu hình để nhận nguồn phân phối từ một hệ thống trong
nhà, nguồn nội bộ cắm xài hoặc nguồn bằng Ethernet (PoE). Khả
năng truyền thông bao gồm Ethernet để giao diện với phần mềm
Pharmaceutical Net, Facility Net, hoặc Facility Pro®, truyền thông
OPC, truyền thông Modbus hoặc đầu ra 4-20mA tùy chọn.

Sự nguyên vẹn dữ liệu được duy trì thông qua việc sử dụng tính
năng hàng đợi dữ liệu mà tiếp tục thu thập dữ liệu ngay cả khi mất
đường truyền.

Để đảm bảo trạng thái lưu lượng chính xác và hoạt động hệ
thống chân không, những thiết bị này tích hợp với một hệ
thống cảm biến lưu lượng động lực mà sẽ báo động khi tình
trạng lưu lượng thay đổi 15%.

Với những ứng dụng mà sự khử nhiễm sử dụng Hydrogen
Peroxide bay hơi (VHP) được yêu cầu, một thiết bị tương hợp
với tùy chọn VHP sẵn sàng để cài đặt đơn giản không cần dùng
van phức tạp (Airnet 510XR).

ÍCH LỢI

• Công nghệ được chứng minh là mang lại dữ liệu tin cậy và
chính xác • Cho phép phản ứng tức thì với những
sự kiện ô nhiễm hạt
• Một giải pháp chi phí thấp cho giám sát đa điểm
• Giao diện với phần mềm Facility Net,
Pharmaceutical Net và Facility Pro cho sự quản lý
toàn diện tình trạng phòng sạch.
• Kích thước nhỏ và những tùy chọn gá lắp linh hoạt khiến dễ
dàng cài đặt trong phòng sạch và vi môi trường
• Laser diode (LD) giảm triệt để nhu cầu bảo
dưỡng và mở rộng vòng đời sản phẩm.
• Ngắt laser tự động làm giảm lỗi laser
• Hàng đợi dữ liệu duy trì sự nguyên vẹn
dữ liệu khi mất đường truyền.
• Đầu ra tùy chọn 4-20mA để tích hợp với hệ thống
sẵn có giúp người dùng hiểu môi trường và truyền
thông với những hệ thống khác.
• Tùy chọn sơn XR bảo vệ cảm biến khỏi bị ăn mòn hay
hơi oxi hóa trong quy trình khử trùng VHP

Đ Ặ C T Í N H

• 2 kênh
• Có hai kênh 0.5 và 5 μm, phù hợp cho ứng dụng
Dược
• Lưu lượng 1 CFM
• Giao diện với kết nối thiết bị và nhúng (OLE) cho
truyền thông kiểm soát quy trình (OPC), giao tiếp
Modbus và tùy chọn đầu ra 4-20mA.
• Vỏ polycarbonate (PC) chịu hóa chất.
• Chi phí điểm lấy mẫu thấp
• Đủ nhỏ để dùng cho những vị trí nhỏ
• Tuân thủ ISO 14644-1:2015

Ứ N G D Ụ N G

• Giám sát phòng sạch
• Giám sát chuyên dụng những vị trí quan trọng
• Phân tích xu hướng
• Kiểm soát quy trình tĩnh
• Giám sát đa vị trí
• Giám sát Isolator (buồng cách ly)