Hotline: 024 62 68 01 68

Cảm biến tiểu phân không khí Isoair 310P

QUICK OVERVIEW

Cảm biến đếm tiểu phân không khí, loại có bơm cài trong

Model: Isoair 310P

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ

Mô tả

Cảm biến đếm tiểu phân không khí Isoair 310P khiến cho việc giám sát không khí ở
những khu vực xa hay những nơi có sự giới hạn về quy trình. Sự giám sát tiểu phân thời
gian thực mang lại thông tin nhanh chóng về sự bất thường của hạt, phát hiện hạt 0.5
và 5.0 μm để tuân theo GMP và FDA. Không cần nguồn chân không trung tâm để vận
hành cảm biến này và nó có một máy thổi “chạy êm” cài trong, cùng với một bộ xả có
lọc HEPA. Nó có hoạt động vô song trong một hộp làm bằng inox 316L chịu hóa chất
và dễ khử trùng, và bề mặt mạ thép không rỉ vạch rõ đặc điểm điều khiển sinh học.
Nhờ có bơm bên trong sạch sẽ và tin cậy làm giảm chi phí lắp đặt và nhu cầu về một kết
nối hệ thống chân không đắt tiền; thiết bị sẵn có với một phạm vi phong phú các giao
thức truyền thông chẳng hạn như Ethernet, Modbus, OPC, Wifi, đầu ra tương tự
4-20mA để tương thích hoàn toàn với hệ thống giám sát hiện có.

Í C H L Ợ I

Đảm bảo sự tuân thủ:
• Giám sát tiểu phân thời gian thực mang lại
thông tin nhanh chóng về sự bất thường hạt
• Hàng đợi 3,000 mẫu khi có sự cố
về máy tính
• Phát hiện hạt 0.5 và 5.0 μm cho sự tuân thủ theo
GMP và FDA
• Ethernet, Modbus, OPC và đầu ra 4-20 mA
Thỏa mãn quy định của 21 CFR Part 11
về an ninh truyền dữ liệu
• Nhận dạng hỏng hóc trong sự bảo vệ
buồng cách ly (isolator)
Tăng năng suất:
• Giao diện với tùy chọn phần mềm
FacilityPro®, Pharmaceutical Net hay
Facility Net cho sự quản lý toàn diện
phòng sạch
• Tự động phân trang cho phép phản ứng nhanh chóng với
cảnh báo
• Đầu vào tùy chọn 4-20 mA cho phép sự tích hợp
của lên đến ba cảm biến đầu vào môi trường
• Dễ dàng loại bỏ cảm biến làm đơn giản hóa hiệu chuẩn
và dịch vụ
• Thẩm định tài liệu sẵn có
Tiết giảm chi phí:
• Giám sát toàn bộ để dễ dàng lắp đặt
• Không cần hệ thống chân không trung tâm
• Vỏ thô, chịu hóa chất, dễ khử trùng
• Bề mặt mạ thép không rỉ vạch rõ đặc điểm điều khiển
sinh học
• Diode laser giảm yêu cầu
bảo trì

Đ Ặ C Đ I Ể M

• Bốn kênh tiêu chuẩn với hai kênh chế độ
Dược
• Lưu lượng 1.0 CFM
• Vỏ mạ thép không rỉ 316L
• Bơm với xả có lọc HEPA
• Tự động dừng với que thăm bịt nắp
• Tuân thủ ISO 21501-4 và tiêu chuẩn
CE
• Hai đèn LED hiển thị trạng thái và hoạt động
• Ethernet, MODBUS, hoặc truyền thông OPC

Ứ N G D Ụ N G

• Khu vực sản xuất dược
• Giám sát buồng cách ly (Isolator)
• Giám sát phòng sạch
• Ứng dụng không gian và công nghiệp
• Phân tích xu hướng
• Kiểm soát quy trình thống kê

 

 

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Cảm biến tiểu phân không khí Isoair 310P

QUICK OVERVIEW

Cảm biến đếm tiểu phân không khí, loại có bơm cài trong

Model: Isoair 310P

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ

Mô tả

Cảm biến đếm tiểu phân không khí Isoair 310P khiến cho việc giám sát không khí ở
những khu vực xa hay những nơi có sự giới hạn về quy trình. Sự giám sát tiểu phân thời
gian thực mang lại thông tin nhanh chóng về sự bất thường của hạt, phát hiện hạt 0.5
và 5.0 μm để tuân theo GMP và FDA. Không cần nguồn chân không trung tâm để vận
hành cảm biến này và nó có một máy thổi “chạy êm” cài trong, cùng với một bộ xả có
lọc HEPA. Nó có hoạt động vô song trong một hộp làm bằng inox 316L chịu hóa chất
và dễ khử trùng, và bề mặt mạ thép không rỉ vạch rõ đặc điểm điều khiển sinh học.
Nhờ có bơm bên trong sạch sẽ và tin cậy làm giảm chi phí lắp đặt và nhu cầu về một kết
nối hệ thống chân không đắt tiền; thiết bị sẵn có với một phạm vi phong phú các giao
thức truyền thông chẳng hạn như Ethernet, Modbus, OPC, Wifi, đầu ra tương tự
4-20mA để tương thích hoàn toàn với hệ thống giám sát hiện có.

Í C H L Ợ I

Đảm bảo sự tuân thủ:
• Giám sát tiểu phân thời gian thực mang lại
thông tin nhanh chóng về sự bất thường hạt
• Hàng đợi 3,000 mẫu khi có sự cố
về máy tính
• Phát hiện hạt 0.5 và 5.0 μm cho sự tuân thủ theo
GMP và FDA
• Ethernet, Modbus, OPC và đầu ra 4-20 mA
Thỏa mãn quy định của 21 CFR Part 11
về an ninh truyền dữ liệu
• Nhận dạng hỏng hóc trong sự bảo vệ
buồng cách ly (isolator)
Tăng năng suất:
• Giao diện với tùy chọn phần mềm
FacilityPro®, Pharmaceutical Net hay
Facility Net cho sự quản lý toàn diện
phòng sạch
• Tự động phân trang cho phép phản ứng nhanh chóng với
cảnh báo
• Đầu vào tùy chọn 4-20 mA cho phép sự tích hợp
của lên đến ba cảm biến đầu vào môi trường
• Dễ dàng loại bỏ cảm biến làm đơn giản hóa hiệu chuẩn
và dịch vụ
• Thẩm định tài liệu sẵn có
Tiết giảm chi phí:
• Giám sát toàn bộ để dễ dàng lắp đặt
• Không cần hệ thống chân không trung tâm
• Vỏ thô, chịu hóa chất, dễ khử trùng
• Bề mặt mạ thép không rỉ vạch rõ đặc điểm điều khiển
sinh học
• Diode laser giảm yêu cầu
bảo trì

Đ Ặ C Đ I Ể M

• Bốn kênh tiêu chuẩn với hai kênh chế độ
Dược
• Lưu lượng 1.0 CFM
• Vỏ mạ thép không rỉ 316L
• Bơm với xả có lọc HEPA
• Tự động dừng với que thăm bịt nắp
• Tuân thủ ISO 21501-4 và tiêu chuẩn
CE
• Hai đèn LED hiển thị trạng thái và hoạt động
• Ethernet, MODBUS, hoặc truyền thông OPC

Ứ N G D Ụ N G

• Khu vực sản xuất dược
• Giám sát buồng cách ly (Isolator)
• Giám sát phòng sạch
• Ứng dụng không gian và công nghiệp
• Phân tích xu hướng
• Kiểm soát quy trình thống kê