Hotline: 024 62 68 01 68

Hệ thống hiệu chuẩn đầu cảm biến gia tốc

QUICK OVERVIEW

Model:  Type 5309

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch

Mô tả

 • Chuẩn đầu rung các cảm biến theo tiêu chuẩn ISO16063-11
 • Độ không đảm bảo đo mở rộng thấp (khoảng 0,3% @ 160Hz)
 • Hiệu chuẩn được nhiều loại cảm biến như loại điện tích, DeltaTron, cảm biến một chiều, cảm biến điện dung, động cơ servo và điện động.

 

Thông số chính : 

Tần số

(Hz)

Cấu hình Độ không đảm bảo đo biên độ (%) Độ không đảm bảo đo về pha (%)
3-10 4808 exciter 0.4 0.5
10-2000 4808 exciter 0.3 0.5
2000-5000 4808 exciter 0.4 0.7
>5000-6400 4808 exciter 0.6 0.9
5000-7000 4809 exciter 0.5 1
7000-10000 4809 exciter 0.6 1.5

 

Các thiết bị chính ( dải tần 3 Hz đến 6.4 kHz)

 • 3660-C-100 PULSE Empty C-Size Front End
 • 3161-A-011 High Frequency Input/Output Module (1 In/1 Out)
 • Phần mềm: (7770-N3, 3099-A-N1- , 7789-A-NS-, 5309, Primary Vibration Transducer Calibration Software for 3629)
 • Bộ thu phát, phân tích laser,
 • 2719 Power Amplifier 180 VA
 • 8305 Standard Reference Accelerometer, with Cable
 • Máy tính và các phụ kiện khác.

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Hệ thống hiệu chuẩn đầu cảm biến gia tốc

QUICK OVERVIEW

Model:  Type 5309

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch

Mô tả

 • Chuẩn đầu rung các cảm biến theo tiêu chuẩn ISO16063-11
 • Độ không đảm bảo đo mở rộng thấp (khoảng 0,3% @ 160Hz)
 • Hiệu chuẩn được nhiều loại cảm biến như loại điện tích, DeltaTron, cảm biến một chiều, cảm biến điện dung, động cơ servo và điện động.

 

Thông số chính : 

Tần số

(Hz)

Cấu hình Độ không đảm bảo đo biên độ (%) Độ không đảm bảo đo về pha (%)
3-10 4808 exciter 0.4 0.5
10-2000 4808 exciter 0.3 0.5
2000-5000 4808 exciter 0.4 0.7
>5000-6400 4808 exciter 0.6 0.9
5000-7000 4809 exciter 0.5 1
7000-10000 4809 exciter 0.6 1.5

 

Các thiết bị chính ( dải tần 3 Hz đến 6.4 kHz)

 • 3660-C-100 PULSE Empty C-Size Front End
 • 3161-A-011 High Frequency Input/Output Module (1 In/1 Out)
 • Phần mềm: (7770-N3, 3099-A-N1- , 7789-A-NS-, 5309, Primary Vibration Transducer Calibration Software for 3629)
 • Bộ thu phát, phân tích laser,
 • 2719 Power Amplifier 180 VA
 • 8305 Standard Reference Accelerometer, with Cable
 • Máy tính và các phụ kiện khác.