Hotline: 024 62 68 01 68

Hệ thống hiệu chuẩn Hydrophone

QUICK OVERVIEW

Model: Type 9718

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch

Mô tả

 • Hệ thống hiệu chuẩn Hydropone model 9718 là một hệ thống có thể thiết lập cấu hình tùy chọn cho cả chuẩn đầu và chuẩn thứ cảm biến trong nước.
 • Loại 9718 được xây dựng bằng phần mềm hiệu chuẩn chuyên dụng. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn IEC 60565 với các giai đoạn tùy chọn.

Thông số chính:

 • Dải tần: < 2 kHz – 200 kHz
 • Thông số mặc định: (27 tần số analog) từ 4 đến 200 kHz
 • Độ không đảm bảo kết quả hiệu chuẩn: Thường từ 1 – 3 dB phụ thuộc hydrophone mẫu và tần số
 • Hydrophone tham chiếu: Type 8104

Các thành phần chính:

 • Bể hiệu chuẩn
 • Hydrophone tham chiếu
 • Cầu trục và các bộ điều khiển
 • Máy tính và các loại cáp

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Hệ thống hiệu chuẩn Hydrophone

QUICK OVERVIEW

Model: Type 9718

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch

Mô tả

 • Hệ thống hiệu chuẩn Hydropone model 9718 là một hệ thống có thể thiết lập cấu hình tùy chọn cho cả chuẩn đầu và chuẩn thứ cảm biến trong nước.
 • Loại 9718 được xây dựng bằng phần mềm hiệu chuẩn chuyên dụng. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn IEC 60565 với các giai đoạn tùy chọn.

Thông số chính:

 • Dải tần: < 2 kHz – 200 kHz
 • Thông số mặc định: (27 tần số analog) từ 4 đến 200 kHz
 • Độ không đảm bảo kết quả hiệu chuẩn: Thường từ 1 – 3 dB phụ thuộc hydrophone mẫu và tần số
 • Hydrophone tham chiếu: Type 8104

Các thành phần chính:

 • Bể hiệu chuẩn
 • Hydrophone tham chiếu
 • Cầu trục và các bộ điều khiển
 • Máy tính và các loại cáp