Hotline: 024 62 68 01 68

Hệ thống hiệu chuẩn thứ cấp microphone

QUICK OVERVIEW

Model: Type 9721

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch

Mô tả

 • Hiệu chuẩn microphone theo IEC1094-4, -1 và các loại khác
 • Hiệu chuẩn tần số đáp ứng bằng so sánh (IEC61094-6)
 • Hiệu chuẩn theo mức áp suất, trường tự do, đáp ứng tấn số khuếch đại
 • Dải tần số từ 20Hz đến 20 kHz (IEC 61094-5), 20Hz đến 100kHz (IEC61094-6)

 

Độ không đảm bảo tính được của độ đáp ứng tần số truyền động điện (IEC61094-6) là thấp hơn:

Độ không đảm bảo đo (k=2) dB 20 Hz 100 Hz 250 Hz 2.5 Hz 5 kHz 10 kHz 20 kHz 40 kHz 80kHz 100 kHz
0.1 0.1 Ref. 0.1 0.1 0.12 0.15 0.2 0.25 0.3

 

Nội dung chính của hệ thống

 • Thiết bị đo và phân tích (25 kHz hoặc 100 kHz)
 • Mô đun hiệu chuẩn
 • Bộ truyền động tĩnh điện cho mic dải 1/1’’ và ½ ‘’cùng với một adapter cho mic ¼’’ và 1/8’’
 • Mic tiêu chuẩn thí nghiệm loại 4180 (1 bộ) – Hệ thống tham khảo.
 • Adapter bảo việc cho mic loại 1/1’’ ¼’’ và 1/8’’
 • Bộ tiền khuếch loại 2670 cùng với adapter cho mic 1/8’’
 • Microphone và chân nối, UA1284 và WA0852
 • Máy tính và các cáp cần thiết

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Hệ thống hiệu chuẩn thứ cấp microphone

QUICK OVERVIEW

Model: Type 9721

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch

Mô tả

 • Hiệu chuẩn microphone theo IEC1094-4, -1 và các loại khác
 • Hiệu chuẩn tần số đáp ứng bằng so sánh (IEC61094-6)
 • Hiệu chuẩn theo mức áp suất, trường tự do, đáp ứng tấn số khuếch đại
 • Dải tần số từ 20Hz đến 20 kHz (IEC 61094-5), 20Hz đến 100kHz (IEC61094-6)

 

Độ không đảm bảo tính được của độ đáp ứng tần số truyền động điện (IEC61094-6) là thấp hơn:

Độ không đảm bảo đo (k=2) dB 20 Hz 100 Hz 250 Hz 2.5 Hz 5 kHz 10 kHz 20 kHz 40 kHz 80kHz 100 kHz
0.1 0.1 Ref. 0.1 0.1 0.12 0.15 0.2 0.25 0.3

 

Nội dung chính của hệ thống

 • Thiết bị đo và phân tích (25 kHz hoặc 100 kHz)
 • Mô đun hiệu chuẩn
 • Bộ truyền động tĩnh điện cho mic dải 1/1’’ và ½ ‘’cùng với một adapter cho mic ¼’’ và 1/8’’
 • Mic tiêu chuẩn thí nghiệm loại 4180 (1 bộ) – Hệ thống tham khảo.
 • Adapter bảo việc cho mic loại 1/1’’ ¼’’ và 1/8’’
 • Bộ tiền khuếch loại 2670 cùng với adapter cho mic 1/8’’
 • Microphone và chân nối, UA1284 và WA0852
 • Máy tính và các cáp cần thiết