Hotline: 024 62 68 01 68

Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động

Mục tiêu

 • Trở thành nhà cung cấp thiết bị chuyên nghiệp, tiên phong trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và tích hợp giải pháp;
 • Tạo liên kết mạnh về năng lực kỹ thuật, quản lý, tài chính nhờ vào sự gọn nhẹ, chuyên sâu của các đơn vị thành viên;
 • Quy tụ được lực lượng kỹ thuật có năng lực tốt trong các hoạt động công nghệ tại Việt Nam.

Nguyên tắc

 • Nguyên tắc đối tác:
  • Hợp tác hai bên cùng có lợi: Trong quan hệ với các đối tác cũng như quan hệ với từng thành viên của Cây Cầu Vàng, chúng tôi luôn đề cao và thực hiện nguyên tắc này. Đây là nền tảng cho bất cứ mối quan hệ lâu dài và bền vững;
  • Quan tâm đến nhau: Chỉ có cái nhìn từ cả hai phía, biết quan tâm đến lợi ích cũng như bản thân những người thực hiện, mới tạo ra được một sự hợp tác lâu dài, hiệu quả;
  • Chia sẻ, biết cho, biết nhận: Chúng tôi luôn đề cao tính nhân văn trong công việc, biết cho khi ta mạnh, biết thế nào là đủ khi nhận;
  • Hợp tác lâu dài: Chỉ có hợp tác lâu dài, biết cho, biết nhận thì nguyên tắc “Hợp tác hai bên cùng có lợi” mới được đảm bảo;
  • Nguyên tắc trách nhiệm: Mỗi cá nhân nói riêng và cả công ty nói chung cùng có trách nhiệm đến cùng với hành động và việc làm của chính bản thân mình;
  • Nguyên tắc hành xử: Tôn trọng sức lao động của người khác và trên hết biết tôn trọng sức lao động của bản thân.

 

Phương châm hoạt động

 • Công nghệ là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Cây Cầu Vàng;
 • Liên kết tạo ra sức mạnh bền vững;
 • Đóng góp cho đất nước về công nghệ và đội ngũ kỹ thuật;
 • Thu nhập tốt cho cá nhân và tập thể.
Tags:

About the Author

khahm@golden-bridge.com.vn

Related Post

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()