Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng xin gửi về:

CÔNG TY TNHH CÂY CẦU VÀNG

Số 33/30 Hoa Lâm, Long Biên, Hà Nội

Email: info@golden-bridge.com.vn

Số điện thoại: 024 62 68 01 68

10 VỊ TRÍ NHÂN VIÊN
KỸ SƯ THỰC HÀNH

XEM CHI TIẾT

1 VỊ TRÍ NHÂN VIÊN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XEM CHI TIẾT

1 VỊ TRÍ NHÂN VIÊN
XUẤT NHẬP KHẨU

XEM CHI TIẾT

10 VỊ TRÍ NHÂN VIÊN
BÁN HÀNG KỸ THUẬT

XEM CHI TIẾT