Hệ thống hiệu chuẩn đầu cảm biến gia tốc

QUICK OVERVIEW

Model:  Type 5309

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch