Hệ thống hiệu chuẩn thứ cấp microphone

QUICK OVERVIEW

Model: Type 9721

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch