Hệ thống hiệu chuẩn Hydrophone

QUICK OVERVIEW

Model: Type 9718

Hãng sản xuất: Bruel & Kjaer – Đan Mạch