Cảm biến tiểu phân không khí AIRNET II 2 kênh

QUICK OVERVIEW

Cảm biến tiểu phân không khí, loại 2 kênh, dùng với bơm hút chân không bên ngoài

Model: Airnet II 2 kênh

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ