Cảm biến tiểu phân không khí AIRNET II 4 kênh

QUICK OVERVIEW

Cảm biến đếm tiểu phân không khí 4 kênh, loại dùng với bơm hút chân không bên ngoài

Model: AIRNET II 4 kênh

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ