Cảm biến tiểu phân không khí Isoair 310P

QUICK OVERVIEW

Cảm biến đếm tiểu phân không khí, loại có bơm cài trong

Model: Isoair 310P

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ