Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay Handilaz mini

QUICK OVERVIEW

Tên: Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay

Model: Handilaz mini

Hãng sản xuất: PMS – Mỹ