Bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa Minicapt®

QUICK OVERVIEW

Bộ lấy mẫu khí vi sinh từ xa Minicapt, đo được từ 1CFU

Model: Minicapt

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ