Bộ lấy mẫu không khí vi sinh di động MiniCapt®

QUICK OVERVIEW

Bộ lấy mẫu không khí vi sinh di động MiniCapt®, độ nhạy từ 1CFU

Model: Minicapt

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ