Cảm biến gia tốc áp điện
Model: Type 8305

QUICK OVERVIEW

 

Model: Type 8230

Hãng sản xuất: Brüel & Kjær – Đan Mạch