Búa gia chấn loại lớn
Model: Type 8210

QUICK OVERVIEW

 

Model: Type 8210

Hãng sản xuất: Brüel & Kjær – Đan Mạch