Thiết bị ghi tín hiệu độc lập – LAN-XI Notar
Model: BZ–7848 -A

QUICK OVERVIEW

 

Model: BZ–7848 -A

Hãng sản xuất: Brüel & Kjær – Đan Mạch