Thiết bị ghi dữ liệu bằng IPAD – Sonoscout
Model: Type 3663

QUICK OVERVIEW

 

Model: Type 3663

Hãng sản xuất: Brüel & Kjær – Đan Mạch