Tin tức
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HIỆN TRƯỜNG 2250-S - BRUEL&KJAER

Máy đo mức âm thanh là một thiết bị được thiết kế để đáp ứng âm thanh gần giống tai người và để đưa ra các phép đo khách quan, có thể tái tạo về mức áp suất âm thanh. Brüel & Kjær đã phát minh ra máy đo mức âm thanh cầm tay (SLM) và tiếp tục cung cấp các giải pháp dựa trên...