Tin tức
SẢN PHẨM MỚI (POLYTEC - ĐỨC)

THIẾT BỊ ĐỊNH HÌNH BỀ MẶT QUANG HỌC 3D Chúng tôi vừa đưa ra thị trường sản phẩm mới là thiết bị định hình bề mặt quang học 3D. Các thiết bị sử dụng phương pháp giao thoa kế ánh sáng trắng và là giải pháp đo lường lý tưởng để kiểm tra chức năng của các bề mặt với độ chính...