Volkswagen đang sử dụng hệ thống DISCOM để thử nghiệm , không chỉ để đảm bảo các bộ phận của hệ thống truyền động điện có chất lượng cao mà còn tăng năng suất dây chuyền sản xuất và giảm chi phí.


Thách thức:
Việc liên tục thắt chặt các yêu cầu về tiếng ồn, độ rung và sự chấp nhận của khách hàng đối với hộp số giúp Volkswagen tăng thị phần. Nhưng để duy trì lợi nhuận, tỷ lệ hộp số hoàn thành vượt qua thử nghiệm EOL cũng phải liên tục tăng.

Giải pháp:
Hệ thống DISCOM của Brüel & Kjær giải quyết cả hai thách thức. Phần mềm chuyên dụng và phần cứng thu thập dữ liệu sẽ phát hiện và xác định chính xác mọi vấn đề cũng như khả năng phân tích rất phù hợp để thiết lập vòng kiểm soát để nguyên nhân gốc rễ và các vấn đề tiềm ẩn được xác định sớm hơn hoặc thậm chí được dự đoán và tránh hoàn toàn.

Kết quả:
Việc sử dụng hệ thống Phân tích DISCOM và tham khảo ý kiến của nhóm thử nghiệm sản xuất Brüel & Kjær DISCOM đã giúp Volkswagen loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ và phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn khác trong quy trình, giảm thiểu chi phí, cải thiện tỷ lệ đạt tiêu chuẩn lắp ráp cuối cùng và dẫn đến chất lượng cao hơn

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập link sau: 

https://www.hbkworld.com/en/knowledge/resource-center/case-studies/2022/volkswagen#!ref_www.bksv.com