Acoustic material testing

: 24-04-2019

Kiểm tra các đặc tính âm thanh của vật liệu giúp bạn hiểu được sự đóng góp của chúng  với trải nghiệm âm thanh tổng thể của một căn phòng, phương tiện,…

Hệ thống đánh giá chất lượng âm thanh

: 23-04-2019

Chất lượng âm thanh tốt hơn làm tăng nhận thức tổng thể về chất lượng sản phẩm, giúp tăng doanh số và giá trị thương hiệu.  Thiết kế đặc biệt để xác định chất lượng âm thanh là một thách thức vì chất lượng âm thanh 'mong muốn' được xác định bởi cách chúng ta cảm nhận...

Kiểm tra độ ồn của phương tiện

: 22-04-2019

Đặc tính âm thanh của 1 phương tiện được xác định khi nó hoạt động. Pass-by noise testing là quy trình đo mức phát thải tiếng ồn của phương tiện trên đường thử ở bên ngoài. Bộ phận chứng nhận của các nhà sản xuất xe sử dụng kết quả kiểm tra tiếng ồn để đảm bảo xe tuân thủ các...

Hệ thống đo công suất âm thanh

: 17-04-2019

Hệ thống đo công suất âm thanh của Brüel & Kjær’s dùng để xác định mức độ tiếng ồn của sản phẩm theo các tiêu chuẩn quan trọng bao gồm IEC 60704-2-4 cho máy giặt và ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395 và ISO 6394 cho máy móc ngoài...

Giải pháp chuẩn đầu âm thanh Type 9699

: 01-12-2018

Hệ thống chuẩn đầu micrô dùng để hiệu chuẩn các micrô chuẩn trong phòng thí nghiệm.