Ngày 27/11/2018, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT HN,Trưởng đoàn công tác của Hà Nội đã cùng các thành viên Đoàn tham dự trưng bày các kết quả thành tựu đã đạt được của thành phố Hà Nội, thăm quan và ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác tại triển lãm Pollutec 2018, thành phố Lyon - Cộng hoà Pháp. 


 

Đoàn công tác của TP HN với các tổ chức tham gia ký kết hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí

Trong khuôn khổ triển lãm Pollutec 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký kết 03 Biên bản ghi nhớ và hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí và đất đai cụ thể: Ký Biên bản ghi nhớ với tập đoàn Envea - Cộng hoà Pháp để hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc quản lý chất lượng môi trường không khí: nâng cao năng lực quan trắc và tài trợ các trang thiết bị quan trắc môi trường không khí tự động; Ký Biên bản ghi nhớ với tổ chức Aria Technologies - Cộng hoà Pháp để hỗ trợ việc xây dựng mô hình hoá và dự báo chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Valgo về hỗ trợ Thành phố Hà Nội trong xử lý ô nhiễm chất lượng đất. Sau đó, hai bên sẽ đề xuất các giải pháp tổng thể và từng giai đoạn ưu tiên để xử lí ô nhiễm chất lượng đất trên địa bàn Thành phố. Công ty Valgo cũng cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan hỗ trợ tài chính của Pháp để tài trợ một số dự án thí điểm về xử lí ô nhiễm đất cho Thành phố Hà Nội.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông cùng các thành viên đoàn
thăm quan các mô hình tại triển lãm Pollutec 2018

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN&MT HN, Trưởng đoàn công tác đã cảm ơn sự hiếu khách, tiếp đón trọng thị của các tổ chức, tập đoàn Cộng hòa Pháp dành cho đoàn. Tin tưởng rằng với thiện chí sẵn có, sự hợp tác giữa các tổ chức với Hà Nội trong lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí; xây dựng mô hình hoá và dự báo chất lượng môi trường không khí; xử lý ô nhiễm đất sẽ đạt được mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. Mong muốn ngay trong thời gian tới, các bên sẽ triển khai ngay các nội dung của bản ghi nhớ hợp tác.

Công ty Golden Bridge là đơn vị đồng hành cũng Thành phố trong các hoạt động tư vấn giám sát chất lượng không khí../.

Chi tiết tại: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=15005&catid=13&Itemid=130