Để được nhận ưu đãi Để được tư vấn miễn phí

  Email : info@golden-bridge.com.vn

  Hotline : 024 6268 0168

Trạm Mini quan trắc đa chỉ tiêu

Model: MMS

Hãng sản xuất: Environnement S.A - Pháp

Mô tả:Thiết bị đo đa chỉ tiêu liên tục (CO; O3; SO2, NO, NO2, NOx…)

Thông tin chi tiết:


Thông số chính:

Dải đo NO/NO2/NOx: 0,1 đến 20 ppm. LDL < 0,4 ppb
Dải đo O3: 0,1 đến 10 ppm. LDL < 0,4 ppb
Dải đo CO: 0,1 đến 200ppm. LDL: 40 ppb
Dải đo CO2: 0 đến 3000 ppm.
Dải đo SO2: 0,1 đến 10 ppm. LDL: 0,4 ppb
Khối lượng: 29 kg (63,9lbs)
Nguồn: 230V / 50Hz hoặc 115V/60Hz
Công suất: 300W
Kích thước: 600x600x200 mm

Cấu hình tiêu chuẩn:

  • Bộ MMS

Tùy chọn thêm:

  • Mở rộng thêm Modun PM162M để lấy mẫu bụi
  • Modun MP10M hoặc CPA để đo bụi theo thời gian thực.