Tuyển Dụng

: 23-11-2018

Công ty GOLDEN BRIDGE (GB), nhà cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật và giải pháp công nghệ chuyên hoạt động trong lĩnh vực QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - ĐO LƯỜNG - THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP liên tục tuyển nhân viên.