Để được nhận ưu đãi Để được tư vấn miễn phí

  Email : info@golden-bridge.com.vn

  Hotline : 024 6268 0168

ĐỒNG HỒ CHUẨN HIỂN THỊ GIÁ TRỊ LOAD CELL ĐƠN KÊNH

Model: PD6100 

Hãng sản xuất: Morehouse – Mỹ 

Thông tin chi tiết:


Thông số chính: 

  • Dòng kích thichs cảm biến lực: 10 VDC Sensor Excitation @ 350 mA Max 

  • Trở kháng: Supports 350 Ω load cells. 

  • Loại hiển thị: Dual Line, 6 Digits in red LED with SunBright display. 

  • Kích thước hiển thị: 0.6”. 

  • Tốc độ cập nhật: 5/second (200 ms) 

  • Programmable Display Settings: Filter, Bypass, Rounding. 

Cấu hình tiêu chuẩn: 

  • Bộ hiển thị 

  • Cáp nguồn, cáp tín hiệu  

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập địa chỉ dưới đây: 

https://mhforce.com/product/single-channel-display-pd6100/